Codicil

Door het invullen van deze wilsbeschikking kunt u uw wensen voor uw eigen uitvaart kenbaar maken.
Het is vooral bestemd voor uzelf en uw nabestaanden.

De dood wordt steeds vaker als een deel van ons leven gezien. Mede hierdoor kiest men voor een persoonlijke invulling van de uitvaart. Door erover na te denken, er met uw naasten over te praten en uw wensen vast te leggen in deze wilsbeschikking, kunt u alles van tevoren zelf bepalen.

Onze uitvaartleider, t.w. de heer Henk Kloots, kan u te allen tijde helpen bij het invullen. Meer informatie is tevens te verkrijgen bij de administrateur van De Laatste Eer, de heer Gerrit Leunk.


Klik hier voor een voorbeeldcodicil.